CONSTRUCTION MACHINERY > ISUZU Furukawa Hitachi Sumitomo

ISUZU Hitachi YO-901

Yüksel No : YO-901 OEM No Type / Model Engine
8980388450
8-98038845-0

Hitachi Excavator
ZAX200
ZAX240
Sumitomo
SH200-5

4HK1

4 Holes