TRUCK - TRAILER - BUS > PERKINS Engine

Yüksel No Picture OEM No Description
YO-052
PERKINS YO-052
4113H052

 

 

 

PERKINS Fan Drive Housing

 

 

 

YO-A1
PERKINS YO-A1
830938M92
835614M91
835707M92
J403K402

 

 

 

PERKINS
For Models With Continental Eng.

 

 

 

YO-A2
PERKINS YO-A2
830514M91
830691M1
830691M91
830691M91-R

 

 

 

PERKINS
USA Continental Petrol

 

 

 

YO-103
PERKINS YO-103
4131A044
4131A048
U5MW0154
U5MW0164
U5MW0178
U5MW0189
U5MW0192

 

 

 

PERKINS Eng. 4.401 - 6.601

 
16 THEETH

 

 

YO-105
PERKINS YO-105
4131E011
4131E021
4131E114
U5MW0092
U5MW0140
U5MW0159
U5MW0160

 

 

 

PERKINS Eng. 1004.4 - 1006.6

 

 

 

YO-150
PERKINS YO-150
41312063
41312064
41312067
41312167
41312245
41312266
41312508
41312511
41312574
41312892

 

 

 

PERKINS Eng.3.152.4 - D/4.203

 

 

 

YO-151
PERKINS YO-151
41312536
41312992
41313403
U5MW0023
U5MW0097

 

 

PERKINS
Mot. 3.144 - 3.152.2/4
Mot. AD/D3/T3.152

 

 Without Pulley

 

 

YO-151K
PERKINS YO-151K
41312059
41312159
41312416
41312487
41312874

 

 

PERKINS ENGINE
Mot. 3.144 - 3.152.2/4
Mot. AD/D3/T3.152

 

 With Pulley

 

 

YO-152
PERKINS YO-152

 

 

 

PERKINS
Eng. AD3.152 - P3.152/D

 

 

 

YO-259
PERKINS YO-259
U5MW0194
U5MW0197
4131A062

 

 

 

PERKINS
Eng.1004.4/.42,1103C-33/T
Eng.1104C-44/T,1104D-44TA/E44TA

 

 

 

YO-265
PERKINS YO-265
U5MW0180

 

 

 

PERKINS
Eng. 903.27 - 903.27 T

 

 

 

YO-276
PERKINS YO-276
41312736/41313204
41313212/41313219
41313228/4131A014
4131A018/4131A028
4131A031/4131A033
U5MW0065/U5MW0106

 

 

PERKINS
Eng. 1004AN4.40/ATN4.40
Eng. 4.236 - G4236
Eng. 4.41 - G4/N4/TN.4.401

 

 

YO-286
PERKINS YO-286
4131A063
U5MW0166
U5MW0195

 

 

 

PERKINS
Eng. 1004 AN/ATN4.40
Eng. N/TN4.401-N4.421

 

 

 

YO-413
PERKINS YO-413
41312732/41312734
41312804/41313209
41313211/41313214
41313218/41313227
41313241/41313243
41313245/41313252
41313261/4131E001
U5MW0108/U5MW0095
U7LW0007/U7LW0167

 

 

PERKINS
Eng. 1004.4.40 - 1004AN/ATN4.40
Eng. 4.236 - G4/T4.236 - 4.248

 

 Without Pulley

 

 

YO-413K
PERKINS YO-413K
41312732/41312734
41312804/41313209
41313211/41313214
41313218/41313227
41313241/41313243
41313245/41313252
41313261/4131E001
U5MW0108/U5MW0095
U7LW0007/U7LW0167

 

 

PERKINS
Eng. 1004.4.40 - 1004AN/ATN4.40
Eng. 4.236 - G4/T4.236 - 4.248

 

With Pulley

 

 

YO-511
PERKINS YO-511
37711690
CL4312316

 

 

 

PERKINS Eng. 4.236

 

 

 

YO-512
PERKINS YO-512
4131A013/41312366
41312913/41312915
41313201/41313225
41313231/41313232
4131A021/4131A029
4131A032/4131A034
U5MW0064/U5MW0104

 

 

PERKINS
Eng. 4.212 - 4.236 - 4.248/.2

 

Without Pulley

 

 

YO-512K
PERKINS YO-512K
41312551
41312913
41313201
41313231P
4131A034
U5MW0104

 

 

PERKINS
Eng. 4.212 - 4.236 - 4.248/.2

 

With Pulley

 

 

YO-512BK
PERKINS YO-512BK

 

 

PERKINS
Eng. 4.212 - 4.236 - 4.248/.2

 

With Big Pulley

 

 

YO-512DK
PERKINS YO-512DK

 

 

PERKINS
Eng. 4.212 - 4.236 - 4.248/.2

 

With Dodge Pulley

 

 

YO-540
PERKINS YO-540
41312599
41313018
41313045
41313068
U5MW0021
U5MW0111

 

 

 

PERKINS
Eng. 6/TA.354 - 6/CA.354.2

 

 

 

YO-541
PERKINS YO-541
41313025
41313033
41313047
41313049
41313062
41313065
U5MW0129

 

 

 

PERKINS
Eng.T6.354.3, 6/TA.354.4, 6.372.4

 

 

 

YO-542
PERKINS YO-542
41313048
41313051
41313061
41313063
41313066
U5MW0125
U5MW0132

 

 

 

PERKINS
Eng. 6.354.4 - T6.354.4

 

 

 

YO-885
PERKINS YO-885
U5MW0173

 

 

 

PERKINS 700 Ser.

 

 

 

YO-1450
PERKINS YO-1450
145017280
145017730
145017780
145017790

 

 

 

PERKINS 100 Ser.

 

 

 

YO-153
PERKINS YO-153
41312518

 

 

PERKINS ENGINE
6.288 - 6.305

With Pulley

 

 

YO-053
PERKINS YO-053
4113H073

 

 

 

PERKINS Fan Drive Housing

 

 

 

YO-880
PERKINS YO-880
1817687C94
1817687C95
1817687C96
1830606C94

 

 

 

PERKINS 1300

 

 

 

YO-103A
PERKINS YO-103A
4131A061
4131A064
U5MW0191
U5MW0196

 

 

 

PERKINS Eng. 1106C E60TA

 
19 THEETH

 

 

YO-1451
PERKINS YO-1451
145016474

 

 

 

PERKINS 103-9, 103-10